Scouts4Scouts

Rejestracja

Zaznacz jeżeli wyrażasz zgodę na pokazanie Twojego numeru telefonu osobie, która będzie chciała skorzystać z Twojej oferty

Zaznacz jeżeli wyrażasz zgodę na pokazanie Twojego adresu email osobie, która będzie chciała skorzystać z Twojej oferty

Hasło musi składać się z:

  • co najmniej jednej małej litery,
  • co najmniej jednej dużej litery,
  • co najmniej jednej cyfry,
  • co najmniej jednego znaku "specjalnego" spośród:
    ! @ # $ % ^ & * ( ) _

Hasło nie może zawierać spacji ani polskich liter. Minimalna długość hasła to 14 znaków.