Scouts4Scouts

Regulamin

 1. Podstawowe definicje:
 2. 1.Goszczącym może być członek ZHP oraz innych organizacji harcerskich w Polsce lub rekomendowana przez niego osoba.
 3. 2. Gościem może być członek organizacji harcerskiej lub skautowej działającej w Ukrainie lub członkowie ich rodzin.
 4. 3. Zgłoszenie chęci przyjęcia odbywa się z użyciem maila i numeru telefonu.
 5. 4. Pojedynczy goszczący może dokonać wielokrotnych zgłoszeń na dowolną ilość miejsc
 6. 5. Goszczący musi być osobą pełnoletnią i musi działać za zgodą właścicieli mieszkania, w którym oferuje miejsce zakwaterowania.
 7. 6. Goszczący ma świadomość, że dokonując zgłoszenia wyraża zgodę, że poniesie koszty za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia wszystkim przyjmowanym przez siebie gościom na określony przez siebie czas.
 8. 7. Goszczący oraz gość są zobowiązani podać prawdziwe dane, wypełniając formularz.
 9. 8. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w systemie przez goszczącego i po dopasowaniu potrzeb gościa i goszczącego, system udostępni gościowi dane kontaktowe do goszczącego (telefon oraz adres e-mail) w celu nawiązania kontaktu osobistego. W momencie dopasowania i wyboru goszczącego przez gościa system dokonuje rezerwacji odpowiedniej liczby miejsc
 10. 9. Rezerwacja trwa 24 godziny w przypadku, gdy zgłoszenie gość zadeklarował dokonanie rezerwacji z terenu Polski i 48 godzin, gdy zgłoszenie gość zadeklarował dokonanie rezerwacji z terenu Ukrainy.
 11. 10. Po przybyciu gościa w miejsce wskazane przez goszczącego, goszczący musi potwierdzić ten fakt w systemie, w przeciwnym wypadku po upływie określonego w punkcie 9 czasu zarezerwowane miejsca zostaną uwolnione i powrócą do puli miejsc wolnych w systemie.
 12. 11. Goszczący ma świadomość, że Związek Harcerstwa Polskiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione w wyniku przyjęcia gości.